Maracuya

Berscherming van persoonsgegevens

Doorheen het gebruik van de Website, zal elke Gebruiker Persoonlijke Gegevens vrijgeven, die verwijzen naar informatie, die kan worden gebruikt om contact met hem/haar op te nemen of hem/haar te identificeren (“Persoonlijke Informatie”). Persoonlijke informatie is informatie waaronder de naam, telefoonnummer, kredietkaart of andere factureringsgegevens, e-mailadres en postadres vallen. MARACUYA gebruikt die persoonlijke informatie voornamelijk om de Website aan te bieden, te verbeteren, om transacties te voltooien en om vragen te beantwoorden. Bij publicatie van een productadvertentie wordt de locatie van de verkoper kenbaar gemaakt. Dit laat toe kopers goederen op te zoeken op basis van de regio. Pas na een verkoop, zullen de contactgegevens van koper en verkoper door MARACUYA uitgewisseld worden om de verdere afhandeling van de verkoop rechtstreeks met elkaar af te stemmen.

MARACUYA gebruikt Persoonlijke Informatie ook om contact op te nemen over nieuwsbrieven, marketing of promotionele materialen en andere informatie die voor de Gebruikers interessant kan zijn. Als de Gebruiker op enig moment besluit zulke communicatie niet meer van MARACUYA te willen ontvangen, verzoekt MARACUYA u om de afmeldinginstructies die gegeven worden op elke communicatie die MARACUYA u zendt, na te leven.

Als u een Goed koopt of op de Website te koop aanbiedt, verzoekt MARACUYA om bepaalde Persoonlijke Informatie van uzelf vrij te geven. U moet dan contactinformatie zoals uw voor- en achternaam, adres, stad, postcode, email en telefoonnummer en financiële informatie zoals kredietkaarttype, kredietkaartnummer, vervaldatum en CVV2 leveren. MARACUYA gebruikt deze informatie voor facturerings- en verwerkingsdoeleinden, om goederen te koop aan te bieden op de Website en om bestellingen van Gebruikers af te handelen naargelang het geval. Als MARACUYA problemen heeft een bestelling af te handelen of een Goed te koop aan te bieden, zal MARACUYA deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

Om alle Persoonlijke Informatie die u aan MARACUYA verstrekt te verwijderen, veranderen of aan te passen, verzoekt MARACUYA u om een email te sturen met dit verzoek naar [email protected]. MARACUYA kan een gearchiveerde kopie van uw gegevens houden zoals verplicht is voor de wet of voor legitieme bedrijfsdoelen. De veiligheid van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor MARACUYA. MARACUYA zal altijd legaal vereiste informatie openbaar maken in het geval de veiligheid, vertrouwelijkheid of integriteit van uw onversleutelde elektronisch opgeslagen persoonlijke data werden geschonden, en MARACUYA zal met u contact opnemen via email of via deze Website op de meest passende manier en zonder onredelijke vertraging.

Elke Gebruiker heeft het recht om zijn account op te heffen zonder motivatie. Hij dient hiertoe een verzoek te versturen naar [email protected]. MARACUYA verbindt zich ertoe alle Persoonlijke Informatie met betrekking tot de account van de Gebruiker te verwijderen met inachtneming van de toepasselijk privacygegevens.